Algemene Leden Vergadering 2022

Op 10 mei 2022 houd onze vereniging de Algemene Leden Vergadering.

Dit jaarlijks gebeuren vindt plaats in het Dorpshuis te Wezep Mariënrade 3 8091XS Aanvang 19.30 uur.

Bij deze worden alle leden uitgenodigd voor deze vergadering.
Op deze avond krijgen de leden de jaarverslagen te horen, de eventuele bestuurswisselingen en andere mededelingen.

Na de pauze om 20.30 uur is er een spreker met powerpoint.
Dit keer is dat iemand van de Imkerij De Heughte uit Oosterwolde.
Website Imker de Heughte

Zijn bijen nuttige diertjes en waarom?

Moeten we bang zijn voor bijen?

Misschien hebt u nog veel meer vragen over bijen, komt u gerust naar bovenstaande adres.
Hartelijk welkom en neem zoveel mogelijk familie, vrienden en bekenden mee. De koffie is GRATIS

dinsdagmiddag 15 maart is de zolder weer open

We zijn erg blij dat we de zolder van het boerderijmuseum weer open mogen doen!
Vanaf dinsdag 15 maart zijn we weer elke dinsdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 open.
U bent weer van harte welkom met uw vragen, het betalen van de contributie, of gewoon voor de gezelligheid!

Boek over de Verering van de heilige Anna in Hattem

Op zaterdag 30 oktober 2021 verschijnt het boek Verering van de heilige Anna in Hattem. Geloof, geschiedenis en kunst in de Andreaskerk. Auteur is Teun Juk uit Hattem. Het is een unieke uitgave die veel mensen met interesse in de geschiedenis van Hattem zal aanspreken. Beeldend kunstenaar Dick. L. Baauw uit Hattem ontwierp de omslag voor het boek. Ook maakte hij een schilderkunstige verbeelding waarin het verleden met het heden wordt verbonden. Dit bijzondere werk wordt centraal opgenomen in het boek.

Het boek krijgt een omvang van bijna 100 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met ruim 80 documenten en (oude) foto’s. Het boek wordt gedrukt in een formaat van 22 x 22 cm en heeft een harde kaft. De tekst is prettig leesbaar en bovendien goed gedocumenteerd. Teun Juk: “Daarnaast ben ik blij met de hulp van Heemkunde Hattem bij het aanvragen van subsidies en de mogelijkheid een flyer op te laten nemen in hun periodiek”.

Beknopt overzicht van de inhoud
In dit boek vertelt Teun Juk het verhaal van de oudste geschiedenis van Andreaskerk, met het accent op de uitbreiding van de kerk in 1504. In dat jaar kwam het huidige hoogkoor met de Annakapel tot stand, waarbij de hertog van Gelre en plaatselijke adellijke families een rol van betekenis speelden. Het altaar in de kapel werd op naam gesteld van de heilige Anna. Zij is volgens het apocriefe evangelie van Jacobus de moeder van Maria, de moeder van Jezus. In de beeldende kunst wordt zij vaak afgebeeld tezamen met Maria en Jezus. Dit heet een Anna-te-Drieën. Het boek geeft daar prachtige voorbeelden van. De wijbisschop van Utrecht heeft de kerk met de Annakapel ingewijd.
Al in de 15de eeuw droeg het plaatselijke schuttersgilde haar naam. Een fraai medaillon uit die tijd bleef bewaard en is te bewonderen in het Voerman Stadsmuseum Hattem. De bouw van de kapel, de schenking van een vicarie en de aanwezigheid van een bijzonder reliek bracht in Hattem een ware Annadevotie te weeg. Het boek gaat dieper in op de stichter van de vicarie en de schenker van het reliek. Dit alles speelt zich af binnen het tijdsgewricht van de Gelderse oorlogen. Het wapen van de stichter en de grafsteen van de schenker zijn in de kerk te zien.
Vijfenzeventig jaar later maakte de Reformatie een abrupt einde aan de verering van de heilige Anna in Hattem. Beelden en altaren verdwenen uit de kerk. In 1645-1646 werd het kerkgebouw heringericht waarbij het accent kwam te liggen de Woordverkondiging vanaf de preekstoel. In de Annakapel werden banken geplaatst.
Bijzonder is dat in de Annakapel de schilderingen op de gewelven en muurschilderingen bewaard zijn gebleven. Tot op de dag van vandaag kunnen we daardoor de kerkheiligen Andreas en Catharina bewonderen. Verder zien we Christus afgebeeld als Man van Smarten. Aan de zuidwand zien we in vier taferelen het verhaal van Job. De auteur geeft uitleg bij deze bijzondere schilderingen.
De naam van Anna is tot op de dag van vandaag verbonden met de kapel. Teun Juk: “Een boeiend verhaal over (middeleeuws) geloof, geschiedenis en kunst”.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs
Tot en met 1 oktober 2021 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van € 10,95.
Nadien is de prijs € 15,00. Teun Juk: “Wanneer u nu intekent, bent u er zeker van een exemplaar tegen intekenprijs te ontvangen. Reserveren is voor mij belangrijk in verband met het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen”. Belangstellenden kunnen een briefje of mail sturen naar Teun Juk, de Dommel 11, 8051 TA Hattem, t.juk@solcon.nl. Zij krijgen dan de brochure van het boek met een bestelbon toegezonden. Ook is het boek rechtstreeks digitaal te bestellen op www.uitgavennoordgroningen.nl

Herdruk Uitverkochte boeken.

In het periodiek van april 2019 hebben we een oproep geplaatst om te inventariseren wie er geïnteresseerd is in een van de boeken die wij hebben uitgegeven, maar die zijn uitverkocht.
In de afgelopen periode hebben we uitgezocht hoeveel een herdruk zou gaan kosten.
Helaas blijkt dat boeken die zijn gedrukt voor 2006 niet eenvoudig te herdrukken zijn, omdat deze niet in digitale vorm zijn bewaard.
Hierdoor word een herdruk zo kostbaar dat de prijs per boek te hoog word, zeker gezien de hoeveelheid waar nog interesse voor is.
Dus hebben we een ander idee:
Als u geïnteresseerd bent in een van de uitverkochte boeken, blijf dit dan aan ons melden.
Maar als u een of meer van deze boeken heeft maar er om de een of andere reden van af wilt, geef dit dan ook aan ons door.
Dan gaan we samen kijken of we de betrokken partijen met elkaar in contact kunnen brengen.

U kunt de lijst met boeken hier terugvinden.

Mocht u een van deze boeken willen aanbieden danwel willen hebben, stuur dan een email naar info@ovdebroeklanden.nl, of laat hier een reactie achter.