Werkgroepen

Oudheidkundige vereniging “de Broeklanden” kent meerdere werkgroepen, waarin vele leden actief zijn.

Aanmelding als lid van een van de werkgroepen of informatie over de werkzaamheden van de betreffende werkgroep kunnen worden ingewonnen bij de contactpersoon voor de betreffende werkgroep.

Rijksstraatweg, Oldebroek

 

Werkgroep archeologie
Contactpersoon: nog niet benoemd

Werkzaamheden: uitsnede van de Heerlyckheidt van Overijssel
De werkgroep archeologie heeft zich in het verleden bezig gehouden met diverse opgravingen binnen de gemeentegrenzen. Naar aanleiding hiervan werd vele malen gepubliceerd, met name in het verenigingsperiodiek. Vanwege gewijzigde wetgeving wordt het doen van opgravingen veel moeilijker en zijn er al diverse jaren geen activiteiten meer opgestart.

 

Werkgroep streektalen
Contactpersoon: Mevrouw D. van der Velde-Rens, Voskuilerdijk 1, 8094 PT, Hattemerbroek

Werkzaamheden:
De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van woorden en uitdrukkingen in de diverse dialecten die onze gemeente kent.
Zo is er een duidelijk verschil tussen Oldebroeks en Wezeps en tussen Hattemerbroeks en de spreektaal in Oosterwolde. Hierom is de werkgroep ook breed samengesteld.

Het doel is om te komen tot een eigen uitgave, in de vorm van een woordenboekje met verhalen in de eigen taal. Hiernaast wordt door de werkgroep en afzonderlijke leden in elk periodiek in het dialect geschreven. De werkgroep vergadert elke laatste donderdagochtend van de maand in het Boerderijmuseum.

 

Werkgroep genealogie
Contactpersoon: Mevrouw D. van der Velde-Rens, Voskuilerdijk 1, 8094 PT, Hattemerbroek

Werkzaamheden:
De werkgroep verzamelt en stelt beschikbaar alle genealogische informatie betreffende het grondgebied van de gemeente Oldebroek. Aanwezig is een uitgebreide kaartenbak (zie ook project bevolking hierna) en een grote verzameling literatuur op dit terrein.

Verder heeft de werkgroep in de afgelopen jaren veel transcripties op doop-, trouw- en begraafboeken uitgegeven en een tiental familieboeken (uitgaven). De werkgroep stelt de informatie beschikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het Boerderijmuseum, Bovenstraatweg 10ยน te Oldebroek.

 

 

Project bevolking Oldebroek
Contactpersonen: mevrouw D. van der Velde-Rens, Voskuilerdijk 1, 8094 PT, Hattemerbroek en dhr. J. Kolkman, streekarchivariaat, Raadhuisplein 1 te Oldebroek, tel. 0525-638200.

Werkzaamheden:
De kaartenbak van De Broeklanden en het kaartsysteem op het bevolkingsregister van de gemeente Oldebroek worden in een geautomatiseerd systeem ingevoerd. Dit invoeren gebeurt zowel op het Boerderijmuseum als bij het streekarchivariaat. Uiteindelijk doel is een geautomatiseerde database, zo mogelijk zelfs via Internet beschikbaar, met alle bevolkingsgegevens van personen die in de gemeente Oldebroek hebben gewoond voor 1940.