Voor u gelezen

PERSBERICHT 

Ulrum, 23 oktober 2013 

Roman Aaltje onder het kruis speelt  in regio IJsselland

 

Onlangs verscheen de nieuwe roman van  Peter van den Burg, getiteld Aaltje onder het kruis. Het verhaal speelt onder meer op De Zande,  in Zalk, Wilsum en Kampen, in de jaren 1830-1850. Centraal staat boerin en moeder Aaltje, die zich,  in die kerkelijk en maatschappelijk turbulente tijd, heeft aangesloten bij de afgescheiden groepering der kruisgezinden.

 

Aaltje van Winsum leidt een moeizaam leven in een periode van kerkelijke twisten, crises in de landbouw en epidemieën. Bovendien kan echtgenoot Hendrik moeilijk van de jenever afblijven, en hij moet niets hebben van de ‘zware kerk’ van zijn vrouw. Misschien lijdt Aaltje nog wel het meest onder de vrees, niet tot de uitverkorenen te behoren maar verloren te gaan.

Dan bereikt de cholera ook Wilsum, waar Aaltje en haar gezin in die tijd wonen… 

De schrijver

Peter van den Burg werd geboren in Wezep, groeide ook op in de regio Kampen-Zwolle, was werkzaam in het onderwijs (onder andere in Oldebroek) en studeerde geschiedenis in Groningen. Hij werkte later als adjunct-directeur bij de regionale Fries-Groningse VVV Lauwersland en woont sinds 1990 in Ulrum.

Hij publiceert al vele jaren artikelen over regionaal-historische en toeristisch-recreatieve onderwerpen. In 2007 verscheen zijn debuutroman Het fatale manuscript en in 2010 de streekroman Als broeders tezamen wonen, dat  op de Noord-Veluwe speelt. 

Schets van het dagelijks boerenbestaan

In Aaltje onder het kruis worden belevenissen beschreven van dezelfde  boerenfamilie die centraal staat in de roman uit 2010. Maar afwijkend van wat gebruikelijk is bij dergelijke boeken, gaat hier – in de tijd gezien –  het tweede boek vooraf aan het eerste dat in de periode 1900-1950 speelt. Ook is het boek ‘Aaltje’ niet, zoals bij ‘De broeders’ het geval is, gebaseerd op waar gebeurde familieverhalen. Wel komt de tweede roman overeen met de eerste in die zin dat in beide een boeiend beeld wordt geschetst van het dagelijks boerenleven en – samenleven in de regio rond Zwolle-Kampen in de betreffende periodes.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Peter v.d. Burg, tel. 0595 – 402509.

Het boek is te verkrijgen via: www.hertog.nl

Een korte samenvatting:    Aaltje – korte samenvatting

Voorbeeld omslag boek:     cover ‘Aaltje’