Over ons

Op 16 oktober 1980 werd tijdens een bijeenkomst van geinteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Oldebroek de oudheidkundige vereniging De Broeklanden opgericht. Zo’n 60 mensen werden op dat moment lid, waarmee de grondslag werd gelegd voor de huidige oudheidkundige vereniging, voor de activiteiten van veel werkgroepen en vrijwillige medewerkers. Tevens werd hier de aanzet gegeven tot het inrichten van een oudheidkamer in het oude gemeentehuis aan de Zuiderzeestraatweg (het Olde Amtshuis).

In januari 1981 werd “Uth het Oulde-Bruck” het eerste periodiek uitgegeven.
Vanaf 1 januari 2007 is de naam van het periodiek veranderd in “Uut ’t Oldebroeck”
Vele jaren werd gebruik gemaakt van de ruimte in het oude gemeentehuis. Eind jaren negentig verhuisde de vereniging naar het Rakkersoord, wat fungeerde als tussenstation. In 1999 werd de nieuwe ruimte in de inmiddels opgerichte Boerderijmuseum “De Bovenstreek” aan de Bovenstraatweg 10a te Oldebroek. Op de bovenverdieping vergadert het bestuur, komen de werkgroepen bijeen en vinden diverse andere activiteiten plaats.

 

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter (waarnemend):
Fulco Scherjon, Zuiderzeestraatweg 276, Oldebroek.

Secretaris:
Grietje van de Rozenberg, Dahliastraat 18, 8096 VS Oldebroek.

Penningmeester en ledenadministratie:
Cor van de Worp, Burg. Ulco de Vriesweg 10, 8084 AS  ’t Harde.
Rabobank Oldebroek NL87RABO0370269896 Postbank NL12INGB0005516582

Overige bestuursleden:
Marc Smeenge, Groote Woldweg 110, 8079 TG Noordeinde.
Dinie van der Velde-Rens, Voskuilerdijk 1, 8094 PT  Hattemerbroek.