Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Oudheidkundige vereniging “De Broeklanden”

Er is weer een jaar verstreken en dan geven wij als bestuur weer verslag van onze werkzaamheden.

Op de ALV die gehouden werd op 10 mei in Wezep werden de herkiesbare bestuursleden mevrouw N. van Enk- van Olst en de heer J. Witvliet herkozen. Dit was wel met kanttekening, en dat bleek al in de loop van het jaar. Mevrouw N. van Enk- van Olst kreeg met ziekte te maken en stopte met haar bestuursfunctie. De heer J. Witvliet ging ons verlaten i.v.m. met drukke werkzaamheden maar zorgde voor een waarnemende opvolger de heer F. Scherjon.

Deze waarnemer is een uitstekende voorzitter gebleken.

Op de Algemene Leden Vergadering waren 24 personen aanwezig, dat is jammer genoeg heel weinig want we hebben nog wel 1200 leden. Na de pauze kregen we een presentatie te zien over bijen van Imkerij De Heughte uit Oosterwolde, dat was zeer interessant. Er werden veel vragen gesteld en die werden uitgebreid beantwoord.

Wij hebben zes bestuursvergaderingen gehouden.

Er is tijdens een etentje waarbij ook de partners aanwezig waren op een fijne manier afscheid genomen van de heer J. W. van den Berg.

In juli waren we op de Broekermarkt aanwezig en in september op de schapenmarkt. Op de Broekermarkt werd tevens het 1ste exemplaar van het boek van Doeke Post aan de burgemeester overhandigd.

Er is dit jaar ook één van de bezorgers van het periodiek overleden, daar hebben we ons medeleven betoond.

Erfgoed Gelderland was dit jaar druk met een boek ”Verhaal van Gelderland” en er is één persoon naar de presentatie van dat boek geweest. Ook hebben wij dit mooie boek nu in onze bibliotheek.
Op de dinsdagmiddag houden we nog steeds zitting op de zolder van het boerderijmuseum, graag ontvangen wij daar onze leden om eens in de boeken te lezen die er aanwezig zijn, of komt u gewoon even gezellig buurten.

Wij zoeken nog steeds naar nieuwe bestuursleden, die moeten er toch genoeg zijn bij de 1200 leden.
KOM ERBIJ

Dit was een kort verslag van ons doen en laten.
De secretaris,
Grietje van de Rozenberg