Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 “De Broeklanden”

Door: Grietje van de Rozenberg

Een overzicht van de activiteiten van het bestuur.
Vanwege de Corona pandemie hadden we geen nieuwjaarsreceptie.
We hebben 5 x bestuursvergadering gehad en tussendoor via de mail veel overleg.
Onze zolder bleef gesloten ook vanwege Corona, ook hier heeft de email zijn werk gedaan en konden er verschillende boeken op verzoek worden verzonden of werden bij de secretaris thuis op gehaald.
Er is met een paar wethouders van Oldebroek en enkele bestuursleden van ons een gesprek geweest waarop nog een vervolg zal komen.

Markten en oogstfeest e. d. gingen helaas niet door, wel heeft een bestuurslid een paar vergaderingen bijgewoond over het gebeuren van het Boerderijmuseum, maar ook dan kon het geplande weer geen doorgang vinden vanwege Corona.

Twee van onze bestuursleden hebben kascontrole uitgevoerd op het Boerderijmuseum.
Op 14 september 2021 konden we toch nog een ALV in Hattemerbroek houden, maar de opkomst was heel karig, slechts 15 personen.

In oktober hebben we tijdens een etentje afscheid genomen van onze penningmeester J W v d Berg.
Het boek van Dhr. B. Akster hebben alle leden ontvangen i.p.v. een periodiek.

Er zijn ook voorbereidingen gemaakt met een boekje over dokteren in de gemeente Oldebroek.