Jaarverslag 2020

Dit jaar begonnen we met de nieuwjaarsreceptie voor de bezorgers van ons periodiek en andere vrijwilligers en een aantal genodigden.

We hebben 5 keer vergaderd, waarvan 1 keer in het kader van ons 40 jarig jubileum.
Er was een vergadering zelfs in de open lucht in verband met de corono regels.

De ALV op 18 fabruari 2020 telde helaas meer 18 leden.
Helaas moesten ook de geplande activiteiten voor ons jubileum geschrapt worden.
Wel hebben we een prachtig jubileum periodiek kunnen realiseren met daarbij een leuke attentie.

Via de email kregen we nog behoorlijk wat vragen binnen om het een en ander uit te zoeken, daar is toch weer veel veel tijd ingestoken.

In dit bijzondere jaar heeft onze secretaris Flevoland verlaten en is in Oldebroek gaan wonen.

In September hebben we medewerking verleend aan de open monumentendag bij het boerderijmuseum.

Een zeer kort verslag vanwege alle beperkingen door Corona.