Jaarverslag 2019

Alweer is er een jaar voorbij en hebt u recht op een verslag van het bestuur over het verslagjaar 2019.
De nieuwjaarsreceptie was op 12 januari en er waren ongeveer 40 personen aanwezig.
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd waarvan 2 keer in het teken van ons 40 jarig jubileum in 2020.
Op de Algemene Ledenvergadering in het “Noorderhuukien” op ‘t Noordeinde waren 33 personen aanwezig. Op deze vergadering werd afscheid genomen van Dhr. E. Boeve als interim voorzitter en werd als voorzitter verwelkomd Dhr. J. Witvliet.
Na de pauze kregen we een Powerpoint presentatie te zien over de boerenzwaluw, dit werd verzorgd door Dhr. B. van de Brink uit Oldebroek.
Op de Sprokkelmarkt van het Boerderijmuseum hebben we onze medewerking verleend en mochten we ook weer 3 nieuwe leden verwelkomen.
Het Boerderijmuseum hield op 25 mei een fair, waar wij ook weer met onze stand aanwezig waren.
Op de Broekermarkt 3 juli waren wij ook van de partij, evenals op het Oogstfeest bij het Boerderijmuseum en op de Schapenmarkt.
Oldebroek kreeg dit jaar een nieuwe burgemeester en bij de intrede waren een paar bestuursleden aanwezig, dit evenement vond plaats op 3 oktober.
Een afvaardiging van het bestuur is ook naar verschillende Symposia en Jubilea geweest.
En als laatste mag toch ook wel even vermeld worden dat op dinsdag- en vrijdagmiddag er altijd minstens één persoon aanwezig is op de bovenverdieping van het Boerderijmuseum: van 13.30 u tot 16.30 u bent u daar hartelijk welkom.