Het Boerenleven

Onze gemeente en ook de naburige gemeenten hadden vroeger vrijwel uitsluitend een agrarische gemeenschap. Onze voorouders waren dan ook voor een groot deel boeren en landarbeiders. Een klein deel bestond uit ambachtslieden en bestuurders.

Over al deze onderwerpen is bij onze vereniging veel bekend en ook veel op schrift gesteld en in boekvorm beschikbaar. Ook hebben wij hierover veel fotomateriaal, uiteraard het meeste over het boerenleven.