Geschiedenisquiz 2013

Geschiedenisquiz De Broeklanden 2013

Dit jaar zal al voor het vijfde jaar op rij een geschiedenisquiz gehouden worden door Oudheidkundigevereniging De Broeklanden. De quiz zal voor een deel in het teken staan van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Echter er worden ook vragen gesteld over de lokale geschiedenis en er zijn fotovragen. Qua geschiedenisvragen beperken wij ons dit keer tot de periode 1813 tot 1960. De quiz wordt gehouden op donderdag 17 oktober a.s. in de Schutstal van het Boerderijmuseum te Oldebroek, Bovenstraatweg 10-1, aanvang 19.30 uur.

Er worden twee rondes gehouden met meerkeuzevragen, open-vragen en foto-vragen.

Quizmaster deze avond is, als vanouds, dhr. Jan Zegers uit Oosterwolde.

De toegang is gratis, ook niet leden zijn welkom.