Genealogie

De werkgroep genealogie verzamelt en stelt beschikbaar alle genealogische informatie betreffende het grondgebied van de gemeente Oldebroek. Aanwezig is een uitgebreide kaartenbak (zie ook project bevolking hierna) en een grote verzameling literatuur op dit terrein.

Wij hebben veel onderzoek gedaan naar genealogie in onze streek door het bestuderen van doop-, rouw- en begraafboeken van voor 1800 en de burgerlijke stand na 1800. De resultaten zijn regelmatig in boekvorm uitgegeven. Ook zijn deze gegevens zowel op kaarten als digitaal opgeslagen en beschikbaar.

Verder heeft de werkgroep in de afgelopen jaren veel transcripties op doop-, trouw- en begraafboeken uitgegeven en een tiental familieboeken (uitgaven).
De werkgroep stelt de informatie beschikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het Boerderijmuseum, Bovenstraatweg 10a te Oldebroek.

Contactpersoon: Mevrouw D. van der Velde-Rens, Voskuilerdijk 1, 8094 PT, Hattemerbroek