Geschiedenisquiz 2013

Geschiedenisquiz De Broeklanden 2013

Dit jaar zal al voor het vijfde jaar op rij een geschiedenisquiz gehouden worden door Oudheidkundigevereniging De Broeklanden. De quiz zal voor een deel in het teken staan van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Echter er worden ook vragen gesteld over de lokale geschiedenis en er zijn fotovragen. Qua geschiedenisvragen beperken wij ons dit keer tot de periode 1813 tot 1960. De quiz wordt gehouden op donderdag 17 oktober a.s. in de Schutstal van het Boerderijmuseum te Oldebroek, Bovenstraatweg 10-1, aanvang 19.30 uur.

Er worden twee rondes gehouden met meerkeuzevragen, open-vragen en foto-vragen.

Quizmaster deze avond is, als vanouds, dhr. Jan Zegers uit Oosterwolde.

De toegang is gratis, ook niet leden zijn welkom.

 

 

Open Monumentendag 2013

Op zaterdag 14 september 2013 is er weer een Open Monumentendag.

Er zijn deze dag een tweetal activiteiten:

Bij het boerderijmuseum “De Bovenstreek”, het museum is gratis te bezichtigen en er is een nationale stamboekkeuring Oud Hollandse Landgeiten. Hier beginnen ook een auto- en fietsroute en zijn hier te verkrijgen.

De routebeschrijvingen downloaden kan hier:

Autoroute:      Autoroute 2013 Open Monumentendag

Fietsroute:      Fietsroute 2013 Open Monumentendag

 

Wij zijn vooral Huize IJsselvliedt erkentelijk dat de tuinen maar ook het huis binnen voor het publiek opengesteld wordt. In het huis zijn gidsen aanwezig en wordt koffie geserveerd.

Let wel, IJsselvliedt is i.v.m. vertrekkende bezoekers voor de middag, te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur.

Beschrijving van IJsselvliedt: Het landgoed IJsselvliedt monumentendag 2013

Het Boerenleven

Onze gemeente en ook de naburige gemeenten hadden vroeger vrijwel uitsluitend een agrarische gemeenschap. Onze voorouders waren dan ook voor een groot deel boeren en landarbeiders. Een klein deel bestond uit ambachtslieden en bestuurders.

Over al deze onderwerpen is bij onze vereniging veel bekend en ook veel op schrift gesteld en in boekvorm beschikbaar. Ook hebben wij hierover veel fotomateriaal, uiteraard het meeste over het boerenleven.

 

Oldebroek in rouw

Wie in de 19e eeuw een familielid verliest door overlijden, moet een periode van rouw aannemen. Die rouwtijd kon duren van zes weken tot vier jaar. Dat iemand rouwt, is onder andere zichtbaar in de kleding. Dat geldt ook op de Noord-Veluwe, waar in die tijd nog klederdracht gedragen wordt.

Zwart en wit zijn de kleuren voor zware of diepe rouw op de Noord-Veluwe. Vooral voor vrouwen golden specifieke (ongeschreven) regels voor hoe de kleding eruit moest zien tijdens de rouw. Die regels verschilden ook van plaats tot plaats.

Voor alle kleding – de oorijzerdracht, de tipmutsen en de doeken – geldt dat het er soberder uit gaat zien. Vrolijke en glimmende kleuren zijn niet meer te zien. Tegen het einde van de rouwperiode keren de kleuren langzaam weer terug in de klederdracht.

Toch is ook de klederdracht tijdens de rouw aan mode onderhevig. Na de Tweede Wereldoorlog wordt er bijna geen klederdracht meer gedragen op de Noord-Veluwe.