Herdruk Uitverkochte boeken.

In het periodiek van april 2019 hebben we een oproep geplaatst om te inventariseren wie er geïnteresseerd is in een van de boeken die wij hebben uitgegeven, maar die zijn uitverkocht.
In de afgelopen periode hebben we uitgezocht hoeveel een herdruk zou gaan kosten.
Helaas blijkt dat boeken die zijn gedrukt voor 2006 niet eenvoudig te herdrukken zijn, omdat deze niet in digitale vorm zijn bewaard.
Hierdoor word een herdruk zo kostbaar dat de prijs per boek te hoog word, zeker gezien de hoeveelheid waar nog interesse voor is.
Dus hebben we een ander idee:
Als u geïnteresseerd bent in een van de uitverkochte boeken, blijf dit dan aan ons melden.
Maar als u een of meer van deze boeken heeft maar er om de een of andere reden van af wilt, geef dit dan ook aan ons door.
Dan gaan we samen kijken of we de betrokken partijen met elkaar in contact kunnen brengen.

U kunt de lijst met boeken hier terugvinden.

Mocht u een van deze boeken willen aanbieden danwel willen hebben, stuur dan een email naar info@ovdebroeklanden.nl, of laat hier een reactie achter.

Dialectenavond 12 Maart 2019

Op 12 Maart 2019 zal er weer een dialectenavond worden gehouden.
De aanvang is om 19.30 uur in de Schutstal van het Boerderijmuseum “De Bovenstreek”. De avond wordt verzorgd door de eigen leden. Opgeven kan via tel. 0525-633354 op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13:30 tot 16.30 uur of met ons mailadres: broeklanden@zonnet.nl

Algemene Ledenvergadering 2019

Deze ledenvergadering is op dinsdag 19 februari 2019, en zal gehouden worden in dorpshuis ‘t Noorderhuukien.
Groote Woldweg 118 8079 TG Noordeinde. Aanvang 19.30.
We beginnen met de algemene ledenvergadering en na de pauze is er een presentatie verzorgd door Dhr. B. van den Brink.

Nieuw Boek

Boek: “Hinne en weerumme deur ’t Winkeldarp”

Het is inmiddels al weer een jaar of zes geleden dat het idee ontstond een boek te maken van de huizen langs de Zuiderzeestraatweg, in navolging van het boek: “Kuieren deur ‘t darp Oldebroek” van Frits Vaessen.
Langs de straat staan veel mooie huizen en boerderijen die, of worden verbouwd, of zijn afgebroken. Er is geprobeerd van elk huis een foto te krijgen in de oude staat en van de mensen die er hebben gewoond. Natuurlijk is dat niet volledig gelukt. Ook de Looweg wordt er in beschreven.

Het boek beslaat ongeveer 300 bladzijden en bevat ruim 1200 foto’s.
Het bestaat uit drie delen. Deel één gaat langs de oneven nummers vanaf ’t Wissel naar de Vierhuizenweg en langs de even nummers terug. Hetzelfde gebeurt in deel twee van de Vierhuizenweg naar de Verlengde Looweg en het laatste deel is vanaf de Verlengde Looweg tot aan de Kamperveense Melkfabriek. Dus op zijn Oldebroeks gezegd: “Drie keer hinne en weerumme”.

Het boek is geschreven door Korrie Lans-Kooiman, en is verkrijgbaar voor € 17,50.

Dialectavond 28 maart 2017

Maart dialectmaand. de Broeklanden logo
Zoals ieder jaar hopen wij in maart weer onze dialectavond te organiseren. De avond wordt verzorgd door de eigen leden, met Adri van den Hul, accordeon en Aart Schuurman die de beamer bedient. De aanvang is om 19.30 uur in de Schutstal van het Boerderijmuseum “De Bovenstreek”. Opgeven kan via tel. 0525-633354 op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13030 tot 16.30 uur of met ons mailadres: broeklanden@zonnet.nl

Voor u gelezen

PERSBERICHT 

Ulrum, 23 oktober 2013 

Roman Aaltje onder het kruis speelt  in regio IJsselland

 

Onlangs verscheen de nieuwe roman van  Peter van den Burg, getiteld Aaltje onder het kruis. Het verhaal speelt onder meer op De Zande,  in Zalk, Wilsum en Kampen, in de jaren 1830-1850. Centraal staat boerin en moeder Aaltje, die zich,  in die kerkelijk en maatschappelijk turbulente tijd, heeft aangesloten bij de afgescheiden groepering der kruisgezinden.

 

Aaltje van Winsum leidt een moeizaam leven in een periode van kerkelijke twisten, crises in de landbouw en epidemieën. Bovendien kan echtgenoot Hendrik moeilijk van de jenever afblijven, en hij moet niets hebben van de ‘zware kerk’ van zijn vrouw. Misschien lijdt Aaltje nog wel het meest onder de vrees, niet tot de uitverkorenen te behoren maar verloren te gaan.

Dan bereikt de cholera ook Wilsum, waar Aaltje en haar gezin in die tijd wonen… 

De schrijver

Peter van den Burg werd geboren in Wezep, groeide ook op in de regio Kampen-Zwolle, was werkzaam in het onderwijs (onder andere in Oldebroek) en studeerde geschiedenis in Groningen. Hij werkte later als adjunct-directeur bij de regionale Fries-Groningse VVV Lauwersland en woont sinds 1990 in Ulrum.

Hij publiceert al vele jaren artikelen over regionaal-historische en toeristisch-recreatieve onderwerpen. In 2007 verscheen zijn debuutroman Het fatale manuscript en in 2010 de streekroman Als broeders tezamen wonen, dat  op de Noord-Veluwe speelt. 

Schets van het dagelijks boerenbestaan

In Aaltje onder het kruis worden belevenissen beschreven van dezelfde  boerenfamilie die centraal staat in de roman uit 2010. Maar afwijkend van wat gebruikelijk is bij dergelijke boeken, gaat hier – in de tijd gezien –  het tweede boek vooraf aan het eerste dat in de periode 1900-1950 speelt. Ook is het boek ‘Aaltje’ niet, zoals bij ‘De broeders’ het geval is, gebaseerd op waar gebeurde familieverhalen. Wel komt de tweede roman overeen met de eerste in die zin dat in beide een boeiend beeld wordt geschetst van het dagelijks boerenleven en – samenleven in de regio rond Zwolle-Kampen in de betreffende periodes.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Peter v.d. Burg, tel. 0595 – 402509.

Het boek is te verkrijgen via: www.hertog.nl

Een korte samenvatting:    Aaltje – korte samenvatting

Voorbeeld omslag boek:     cover ‘Aaltje’

Geschiedenisquiz 2013

Geschiedenisquiz De Broeklanden 2013

Dit jaar zal al voor het vijfde jaar op rij een geschiedenisquiz gehouden worden door Oudheidkundigevereniging De Broeklanden. De quiz zal voor een deel in het teken staan van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Echter er worden ook vragen gesteld over de lokale geschiedenis en er zijn fotovragen. Qua geschiedenisvragen beperken wij ons dit keer tot de periode 1813 tot 1960. De quiz wordt gehouden op donderdag 17 oktober a.s. in de Schutstal van het Boerderijmuseum te Oldebroek, Bovenstraatweg 10-1, aanvang 19.30 uur.

Er worden twee rondes gehouden met meerkeuzevragen, open-vragen en foto-vragen.

Quizmaster deze avond is, als vanouds, dhr. Jan Zegers uit Oosterwolde.

De toegang is gratis, ook niet leden zijn welkom.