ALV “de Broeklanden” 21 februari 2023

Dinsdag 21 februari om 19.30 vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Voor deze jaarvergadering worden alle leden van de historische vereniging De Broeklanden uitgenodigd en gevraagd om mee te stemmen over het verleden en de toekomst van onze vereniging. Iedereen mag meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid en het bestuur van de vereniging. Natuurlijk is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen en luistert het bestuur naar ieder suggestie of advies. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de schutstal van het boerderij museum (Bovenstraatweg 10a, 8096 PE Oldebroek) en we gaan open om 19.15. Als afsluiting van de bijeenkomst zal na de pauze Dick van de Graaf een lezing houden over het prachtige landgoed IJsselvliedt. Hiervoor zijn ook niet leden van harte welkom. Agenda en stukken voor deze ALV zullen in de zaal uitgedeeld worden. Heeft u toevoegingen of eigen voorstellen dan kunt u deze tot een week voor de vergadering indienen bij ovdebroeklanden@gmail.com. De ALV is altijd een mooie gelegenheid waarbij we weer onder elkaar kunnen zijn en wij kijken uit naar een gezellig en nuttig samenzijn.

Boek: Geneeskundige zorg in Oldebroek en Wezep na 1850

Deze maand hebben we, in plaats van ons gebruikelijke periodiek, weer een speciale uitgave bezorgt bij alle leden. Het prachtige boek “Geneeskundige zorg in Oldebroek en Wezep” is geschreven door Doeke Post, huisarts in Wezep van 1967 tot 1982.

Op de Broekermarkt is dit boek door de auteur aangeboden aan de burgemeester Tanja Haseloop.

Doeke Post signeert zijn boek voor de burgemeester


Het boek is te bestellen bij onze vereniging, stuurt u ons dan een mail of kom langs op dinsdagmiddag.

Tevens is het boek te koop bij Boekhandel Pool in Oldebroek, de Korenbloem in Wezep, en Marsman in ’t Harde.

Loco heeft nog een mooie rapportage gemaakt van de uitreiking:

Broekermarkt in Oldebroek

Algemene Leden Vergadering 2022

Op 10 mei 2022 houd onze vereniging de Algemene Leden Vergadering.

Dit jaarlijks gebeuren vindt plaats in het Dorpshuis te Wezep Mariënrade 3 8091XS Aanvang 19.30 uur.

Bij deze worden alle leden uitgenodigd voor deze vergadering.
Op deze avond krijgen de leden de jaarverslagen te horen, de eventuele bestuurswisselingen en andere mededelingen.

Na de pauze om 20.30 uur is er een spreker met powerpoint.
Dit keer is dat iemand van de Imkerij De Heughte uit Oosterwolde.
Website Imker de Heughte

Zijn bijen nuttige diertjes en waarom?

Moeten we bang zijn voor bijen?

Misschien hebt u nog veel meer vragen over bijen, komt u gerust naar bovenstaande adres.
Hartelijk welkom en neem zoveel mogelijk familie, vrienden en bekenden mee. De koffie is GRATIS

We zijn weer dicht…

Vanwege de nieuwe Covid-19 maatregelingen die op zaterdag 13 november zijn ingegaan, zien we ons genoodzaakt om weer dicht te gaan. In ieder geval de komende 3 weken, dus tot eind november.
Of we in december weer open gaan hangt af van wat er op de volgende persconferentie wordt aangekondigd, dus mocht u langs willen komen, controleer dan eerst op deze website of we wel open zijn!

Rabobank Clubsupport

De Clubsupport actie van de Rabobank Noord Veluwe is weer van start!
Stemmen is mogelijk van 4 t/m 25 Oktober 2021 via https://www.rabobank.nl/clubsupport
Iedereen die lid is van de rabobank kan stemmen, en er doen ook dit jaar weer een grote hoeveelheid nuttige verenigingen mee, dus brengt allen uw stem uit! En als u dan ook onze vereniging wilt selecteren is dat helemaal fantastisch!

We gaan weer open!

Met de nieuwe regels omtrent Covid-19 hebben we besloten om weer open te gaan!
Voorlopig alleen op de dinsdag middag, maar vanaf dinsdag 5 oktober bent u weer welkom bij ons op de zolder, zonder dat er eerst een afspraak nodig is.
We gaan weer open van 13:30 tot 16:30, hopelijk tot ziens!

Algemene Ledenvergadering 14 September

Dit jaar is onze ALV op dinsdag 14 September 2021, die in dorpshuis de bouwakker te Hattemerbroek wordt gehouden.
We starten om 19:30 met de gebruikelijk zaken rondom jaarverslagen en af- en aantredende bestuursleden.
Tegen 20:15 verwachten we een pauze te hebben, waarna Groentje een presentatie zal houden met als thema: Bomen aanplanting in Oldebroek.
Uiteraard zullen we wel de anderhalve meter moeten aanhouden, en als u klachten heeft blijf dan thuis.

Boek over de Verering van de heilige Anna in Hattem

Op zaterdag 30 oktober 2021 verschijnt het boek Verering van de heilige Anna in Hattem. Geloof, geschiedenis en kunst in de Andreaskerk. Auteur is Teun Juk uit Hattem. Het is een unieke uitgave die veel mensen met interesse in de geschiedenis van Hattem zal aanspreken. Beeldend kunstenaar Dick. L. Baauw uit Hattem ontwierp de omslag voor het boek. Ook maakte hij een schilderkunstige verbeelding waarin het verleden met het heden wordt verbonden. Dit bijzondere werk wordt centraal opgenomen in het boek.

Het boek krijgt een omvang van bijna 100 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met ruim 80 documenten en (oude) foto’s. Het boek wordt gedrukt in een formaat van 22 x 22 cm en heeft een harde kaft. De tekst is prettig leesbaar en bovendien goed gedocumenteerd. Teun Juk: “Daarnaast ben ik blij met de hulp van Heemkunde Hattem bij het aanvragen van subsidies en de mogelijkheid een flyer op te laten nemen in hun periodiek”.

Beknopt overzicht van de inhoud
In dit boek vertelt Teun Juk het verhaal van de oudste geschiedenis van Andreaskerk, met het accent op de uitbreiding van de kerk in 1504. In dat jaar kwam het huidige hoogkoor met de Annakapel tot stand, waarbij de hertog van Gelre en plaatselijke adellijke families een rol van betekenis speelden. Het altaar in de kapel werd op naam gesteld van de heilige Anna. Zij is volgens het apocriefe evangelie van Jacobus de moeder van Maria, de moeder van Jezus. In de beeldende kunst wordt zij vaak afgebeeld tezamen met Maria en Jezus. Dit heet een Anna-te-Drieën. Het boek geeft daar prachtige voorbeelden van. De wijbisschop van Utrecht heeft de kerk met de Annakapel ingewijd.
Al in de 15de eeuw droeg het plaatselijke schuttersgilde haar naam. Een fraai medaillon uit die tijd bleef bewaard en is te bewonderen in het Voerman Stadsmuseum Hattem. De bouw van de kapel, de schenking van een vicarie en de aanwezigheid van een bijzonder reliek bracht in Hattem een ware Annadevotie te weeg. Het boek gaat dieper in op de stichter van de vicarie en de schenker van het reliek. Dit alles speelt zich af binnen het tijdsgewricht van de Gelderse oorlogen. Het wapen van de stichter en de grafsteen van de schenker zijn in de kerk te zien.
Vijfenzeventig jaar later maakte de Reformatie een abrupt einde aan de verering van de heilige Anna in Hattem. Beelden en altaren verdwenen uit de kerk. In 1645-1646 werd het kerkgebouw heringericht waarbij het accent kwam te liggen de Woordverkondiging vanaf de preekstoel. In de Annakapel werden banken geplaatst.
Bijzonder is dat in de Annakapel de schilderingen op de gewelven en muurschilderingen bewaard zijn gebleven. Tot op de dag van vandaag kunnen we daardoor de kerkheiligen Andreas en Catharina bewonderen. Verder zien we Christus afgebeeld als Man van Smarten. Aan de zuidwand zien we in vier taferelen het verhaal van Job. De auteur geeft uitleg bij deze bijzondere schilderingen.
De naam van Anna is tot op de dag van vandaag verbonden met de kapel. Teun Juk: “Een boeiend verhaal over (middeleeuws) geloof, geschiedenis en kunst”.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs
Tot en met 1 oktober 2021 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van € 10,95.
Nadien is de prijs € 15,00. Teun Juk: “Wanneer u nu intekent, bent u er zeker van een exemplaar tegen intekenprijs te ontvangen. Reserveren is voor mij belangrijk in verband met het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen”. Belangstellenden kunnen een briefje of mail sturen naar Teun Juk, de Dommel 11, 8051 TA Hattem, t.juk@solcon.nl. Zij krijgen dan de brochure van het boek met een bestelbon toegezonden. Ook is het boek rechtstreeks digitaal te bestellen op www.uitgavennoordgroningen.nl

ALV in het najaar.

We gaan proberen om onze ALV dit najaar alsnog te houden.
Gezien de Covid-19 situatie zagen we ons genoodzaakt om onze ALV niet zoals gebruikelijk in februari te houden, maar omdat de vooruitzichten gunstiger worden willen we proberen om het op 14 september dit jaar alsnog gezamelijk te houden.
Deze keer zal het gehouden worden te Hattemerbroek, zodra het programma bekend is laten we dat hier weten.