Nieuw Boek

Boek: “Hinne en weerumme deur ’t Winkeldarp”

Het is inmiddels al weer een jaar of zes geleden dat het idee ontstond een boek te maken van de huizen langs de Zuiderzeestraatweg, in navolging van het boek: “Kuieren deur ‘t darp Oldebroek” van Frits Vaessen.
Langs de straat staan veel mooie huizen en boerderijen die, of worden verbouwd, of zijn afgebroken. Er is geprobeerd van elk huis een foto te krijgen in de oude staat en van de mensen die er hebben gewoond. Natuurlijk is dat niet volledig gelukt. Ook de Looweg wordt er in beschreven.

Het boek beslaat ongeveer 300 bladzijden en bevat ruim 1200 foto’s.
Het bestaat uit drie delen. Deel één gaat langs de oneven nummers vanaf ’t Wissel naar de Vierhuizenweg en langs de even nummers terug. Hetzelfde gebeurt in deel twee van de Vierhuizenweg naar de Verlengde Looweg en het laatste deel is vanaf de Verlengde Looweg tot aan de Kamperveense Melkfabriek. Dus op zijn Oldebroeks gezegd: “Drie keer hinne en weerumme”.

Het boek is geschreven door Korrie Lans-Kooiman, en is verkrijgbaar voor € 17,50.

Dialectavond 28 maart 2017

Maart dialectmaand. de Broeklanden logo
Zoals ieder jaar hopen wij in maart weer onze dialectavond te organiseren. De avond wordt verzorgd door de eigen leden, met Adri van den Hul, accordeon en Aart Schuurman die de beamer bedient. De aanvang is om 19.30 uur in de Schutstal van het Boerderijmuseum “De Bovenstreek”. Opgeven kan via tel. 0525-633354 op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13030 tot 16.30 uur of met ons mailadres: broeklanden@zonnet.nl

Voor u gelezen

PERSBERICHT 

Ulrum, 23 oktober 2013 

Roman Aaltje onder het kruis speelt  in regio IJsselland

 

Onlangs verscheen de nieuwe roman van  Peter van den Burg, getiteld Aaltje onder het kruis. Het verhaal speelt onder meer op De Zande,  in Zalk, Wilsum en Kampen, in de jaren 1830-1850. Centraal staat boerin en moeder Aaltje, die zich,  in die kerkelijk en maatschappelijk turbulente tijd, heeft aangesloten bij de afgescheiden groepering der kruisgezinden.

 

Aaltje van Winsum leidt een moeizaam leven in een periode van kerkelijke twisten, crises in de landbouw en epidemieën. Bovendien kan echtgenoot Hendrik moeilijk van de jenever afblijven, en hij moet niets hebben van de ‘zware kerk’ van zijn vrouw. Misschien lijdt Aaltje nog wel het meest onder de vrees, niet tot de uitverkorenen te behoren maar verloren te gaan.

Dan bereikt de cholera ook Wilsum, waar Aaltje en haar gezin in die tijd wonen… 

De schrijver

Peter van den Burg werd geboren in Wezep, groeide ook op in de regio Kampen-Zwolle, was werkzaam in het onderwijs (onder andere in Oldebroek) en studeerde geschiedenis in Groningen. Hij werkte later als adjunct-directeur bij de regionale Fries-Groningse VVV Lauwersland en woont sinds 1990 in Ulrum.

Hij publiceert al vele jaren artikelen over regionaal-historische en toeristisch-recreatieve onderwerpen. In 2007 verscheen zijn debuutroman Het fatale manuscript en in 2010 de streekroman Als broeders tezamen wonen, dat  op de Noord-Veluwe speelt. 

Schets van het dagelijks boerenbestaan

In Aaltje onder het kruis worden belevenissen beschreven van dezelfde  boerenfamilie die centraal staat in de roman uit 2010. Maar afwijkend van wat gebruikelijk is bij dergelijke boeken, gaat hier – in de tijd gezien –  het tweede boek vooraf aan het eerste dat in de periode 1900-1950 speelt. Ook is het boek ‘Aaltje’ niet, zoals bij ‘De broeders’ het geval is, gebaseerd op waar gebeurde familieverhalen. Wel komt de tweede roman overeen met de eerste in die zin dat in beide een boeiend beeld wordt geschetst van het dagelijks boerenleven en – samenleven in de regio rond Zwolle-Kampen in de betreffende periodes.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Peter v.d. Burg, tel. 0595 – 402509.

Het boek is te verkrijgen via: www.hertog.nl

Een korte samenvatting:    Aaltje – korte samenvatting

Voorbeeld omslag boek:     cover ‘Aaltje’

Geschiedenisquiz 2013

Geschiedenisquiz De Broeklanden 2013

Dit jaar zal al voor het vijfde jaar op rij een geschiedenisquiz gehouden worden door Oudheidkundigevereniging De Broeklanden. De quiz zal voor een deel in het teken staan van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Echter er worden ook vragen gesteld over de lokale geschiedenis en er zijn fotovragen. Qua geschiedenisvragen beperken wij ons dit keer tot de periode 1813 tot 1960. De quiz wordt gehouden op donderdag 17 oktober a.s. in de Schutstal van het Boerderijmuseum te Oldebroek, Bovenstraatweg 10-1, aanvang 19.30 uur.

Er worden twee rondes gehouden met meerkeuzevragen, open-vragen en foto-vragen.

Quizmaster deze avond is, als vanouds, dhr. Jan Zegers uit Oosterwolde.

De toegang is gratis, ook niet leden zijn welkom.

 

 

Open Monumentendag 2013

Op zaterdag 14 september 2013 is er weer een Open Monumentendag.

Er zijn deze dag een tweetal activiteiten:

Bij het boerderijmuseum “De Bovenstreek”, het museum is gratis te bezichtigen en er is een nationale stamboekkeuring Oud Hollandse Landgeiten. Hier beginnen ook een auto- en fietsroute en zijn hier te verkrijgen.

De routebeschrijvingen downloaden kan hier:

Autoroute:      Autoroute 2013 Open Monumentendag

Fietsroute:      Fietsroute 2013 Open Monumentendag

 

Wij zijn vooral Huize IJsselvliedt erkentelijk dat de tuinen maar ook het huis binnen voor het publiek opengesteld wordt. In het huis zijn gidsen aanwezig en wordt koffie geserveerd.

Let wel, IJsselvliedt is i.v.m. vertrekkende bezoekers voor de middag, te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur.

Beschrijving van IJsselvliedt: Het landgoed IJsselvliedt monumentendag 2013

Het Boerenleven

Onze gemeente en ook de naburige gemeenten hadden vroeger vrijwel uitsluitend een agrarische gemeenschap. Onze voorouders waren dan ook voor een groot deel boeren en landarbeiders. Een klein deel bestond uit ambachtslieden en bestuurders.

Over al deze onderwerpen is bij onze vereniging veel bekend en ook veel op schrift gesteld en in boekvorm beschikbaar. Ook hebben wij hierover veel fotomateriaal, uiteraard het meeste over het boerenleven.

 

Verslag lezing ‘de Dellen’

Lezing L. Rondeboom tijdens een voorjaarsledenvergadering.

Tijdens de ledenvergadering welke gehouden werd op donderdag 21 april a.s. in het Grindhuis te ’t Loo heeft de heer Lodewijk Rondeboom uit Epe een lezing gehouden over het landgoed “De Dellen”. Hij ging in op het ontstaan van het landgoed, de ontginning van de woeste grond tot akkers en weiland en het stichten van de benodigde bedrijfsgebouwen.

De toenmalige eigenaar, de patriot Herman Willem Daendels uit Hattem wilde er een grootschalige boerderij beginnen om er uiteraard geld mee te verdienen. Hij exploiteerde destijds ook de zgn. “Riethaare” tussen Kerkdorp en Noordeinde in de polder Oosterwolde d.m.v. turfwinning.
Echter de schrale zandgronden in De Dellen leenden zich niet voor de landbouw en veeteelt. Later is men er een bos op gaan planten.

Rondeboom laat u met woord en beeld onder andere kennis maken met het landgoed, de toenmalige vrij belangrijke nationale wegenstructuur alsmede de begin 1800 gebouwde herberg annex posthuis gelegen op de kruising van de Elburgerweg met de Hessenweg. Na Herman Willem Daendels zijn er nog twee eigenaren geweest te weten F.T. Engelenburg uit Oldebroek en C.H.D.Buys Ballot uit Utrecht, de oprichter van het K.N.M.I. Sinds 1929 is het landgoed in eigendom van het Geldersch Landschap.

Lodewijk Rondeboom is projectleider van het Geldersch Landschap, hij vertelt op zeer deskundige wijze over het landgoed De Dellen.
Ook is hij de schrijver van het boek “Een Oase in het Heerderdal, de geschiedenis van landgoed De Dellen 1803-2003”.