Algemene Ledenvergadering 14 September

Dit jaar is onze ALV op dinsdag 14 September 2021, die in dorpshuis de bouwakker te Hattemerbroek wordt gehouden.
We starten om 19:30 met de gebruikelijk zaken rondom jaarverslagen en af- en aantredende bestuursleden.
Tegen 20:15 verwachten we een pauze te hebben, waarna Groentje een presentatie zal houden met als thema: Bomen aanplanting in Oldebroek.
Uiteraard zullen we wel de anderhalve meter moeten aanhouden, en als u klachten heeft blijf dan thuis.

Boek over de Verering van de heilige Anna in Hattem

Op zaterdag 30 oktober 2021 verschijnt het boek Verering van de heilige Anna in Hattem. Geloof, geschiedenis en kunst in de Andreaskerk. Auteur is Teun Juk uit Hattem. Het is een unieke uitgave die veel mensen met interesse in de geschiedenis van Hattem zal aanspreken. Beeldend kunstenaar Dick. L. Baauw uit Hattem ontwierp de omslag voor het boek. Ook maakte hij een schilderkunstige verbeelding waarin het verleden met het heden wordt verbonden. Dit bijzondere werk wordt centraal opgenomen in het boek.

Het boek krijgt een omvang van bijna 100 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met ruim 80 documenten en (oude) foto’s. Het boek wordt gedrukt in een formaat van 22 x 22 cm en heeft een harde kaft. De tekst is prettig leesbaar en bovendien goed gedocumenteerd. Teun Juk: “Daarnaast ben ik blij met de hulp van Heemkunde Hattem bij het aanvragen van subsidies en de mogelijkheid een flyer op te laten nemen in hun periodiek”.

Beknopt overzicht van de inhoud
In dit boek vertelt Teun Juk het verhaal van de oudste geschiedenis van Andreaskerk, met het accent op de uitbreiding van de kerk in 1504. In dat jaar kwam het huidige hoogkoor met de Annakapel tot stand, waarbij de hertog van Gelre en plaatselijke adellijke families een rol van betekenis speelden. Het altaar in de kapel werd op naam gesteld van de heilige Anna. Zij is volgens het apocriefe evangelie van Jacobus de moeder van Maria, de moeder van Jezus. In de beeldende kunst wordt zij vaak afgebeeld tezamen met Maria en Jezus. Dit heet een Anna-te-Drieën. Het boek geeft daar prachtige voorbeelden van. De wijbisschop van Utrecht heeft de kerk met de Annakapel ingewijd.
Al in de 15de eeuw droeg het plaatselijke schuttersgilde haar naam. Een fraai medaillon uit die tijd bleef bewaard en is te bewonderen in het Voerman Stadsmuseum Hattem. De bouw van de kapel, de schenking van een vicarie en de aanwezigheid van een bijzonder reliek bracht in Hattem een ware Annadevotie te weeg. Het boek gaat dieper in op de stichter van de vicarie en de schenker van het reliek. Dit alles speelt zich af binnen het tijdsgewricht van de Gelderse oorlogen. Het wapen van de stichter en de grafsteen van de schenker zijn in de kerk te zien.
Vijfenzeventig jaar later maakte de Reformatie een abrupt einde aan de verering van de heilige Anna in Hattem. Beelden en altaren verdwenen uit de kerk. In 1645-1646 werd het kerkgebouw heringericht waarbij het accent kwam te liggen de Woordverkondiging vanaf de preekstoel. In de Annakapel werden banken geplaatst.
Bijzonder is dat in de Annakapel de schilderingen op de gewelven en muurschilderingen bewaard zijn gebleven. Tot op de dag van vandaag kunnen we daardoor de kerkheiligen Andreas en Catharina bewonderen. Verder zien we Christus afgebeeld als Man van Smarten. Aan de zuidwand zien we in vier taferelen het verhaal van Job. De auteur geeft uitleg bij deze bijzondere schilderingen.
De naam van Anna is tot op de dag van vandaag verbonden met de kapel. Teun Juk: “Een boeiend verhaal over (middeleeuws) geloof, geschiedenis en kunst”.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs
Tot en met 1 oktober 2021 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van € 10,95.
Nadien is de prijs € 15,00. Teun Juk: “Wanneer u nu intekent, bent u er zeker van een exemplaar tegen intekenprijs te ontvangen. Reserveren is voor mij belangrijk in verband met het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen”. Belangstellenden kunnen een briefje of mail sturen naar Teun Juk, de Dommel 11, 8051 TA Hattem, t.juk@solcon.nl. Zij krijgen dan de brochure van het boek met een bestelbon toegezonden. Ook is het boek rechtstreeks digitaal te bestellen op www.uitgavennoordgroningen.nl

ALV in het najaar.

We gaan proberen om onze ALV dit najaar alsnog te houden.
Gezien de Covid-19 situatie zagen we ons genoodzaakt om onze ALV niet zoals gebruikelijk in februari te houden, maar omdat de vooruitzichten gunstiger worden willen we proberen om het op 14 september dit jaar alsnog gezamelijk te houden.
Deze keer zal het gehouden worden te Hattemerbroek, zodra het programma bekend is laten we dat hier weten.

Vanwege Covid zijn we voorlopig alleen op afspraak open.

Vanwege de beperkte ruimte op onze zolder is het voor ons helaas nog niet mogelijk om op de dinsdag en vrijdag middagen regulier open te gaan, omdat we de anderhalve meter afstand niet kunnen garanderen. Omdat we ons realiseren dat men toch soms iets wil opzoeken in ons archief, en we deze dienst graag willen blijven leveren, gaan we nu op afspraak open.
Als u ons wilt bezoeken, stuur dan een email naar: ovdebroeklanden@gmail.com.
Geef daarin aub aan wanneer u ons wilt bezoeken en hoe veel tijd u nodig denkt te hebben. Dat kan op de gebruikelijke dinsdag en vrijdag middag, maar eventueel ook op de andere weekdagen.
Wij bekijken dan wie van ons bestuur tijd heeft om u te begeleiden, met een zeer beperkte hoeveelheid mensen is het houden van anderhalve meter afstand zeker mogelijk.
Hetzelfde kan worden gedaan als u langs wilt komen om de contributie te betalen. We realiseren ons dat veel mensen dit normaliter persoonlijk doen, en dat daar tot nu toe geen gelegenheid voor was. Dus stuur een email, en wij maken het weer mogelijk!

Op 27 maart overleed Ep Boeve, onze erevoorzitter.

Ep Boeve heeft zeer veel betekend voor onze vereniging, al 30 jaar was hij het hart van de vereniging.
Eerst als penningmeester, daarna als voorzitter.
Voor al zijn inspanning was hij erevoorzitter van de vereniging.
We zullen hem enorm missen.

Als ik op dinsdag- of vrijdagmiddag in ons centrum was kwam Ep meestal als eerste binnen.
Samen schoven we dan even aan bij de grote tafel. We spraken over de gewone dagelijkse dingen, kinderen, familie, de vereniging maar ook over het alleen zijn. Soms verdriet maar ook vaak dankbaarheid voor zoveel mooie herinneringen. Ep stond zo dichtbij, hij was een warm mens die voor ieder oprechte belangstelling had. Het is nog moeilijk te begrijpen dat hij er niet meer is. Nooit meer.
Dini van der Velde

dialectavond gaat niet door

Tot onze spijt kunnen we de dialectavond van woensdag 18 maart niet door laten gaan.
Vanwege de landelijke maatregelen rondom het coronavirus achten wij het niet verantwoord het door te laten gaan.
Tevens zal er tot nader orde niemand aanwezig zijn op de dinsdag- en vrijdagmiddagen op de zolder van het boerderijmuseum.

Algemene Ledenvergadering 2020

Deze ledenvergadering is op dinsdag 18 februari 2020, en zal gehouden worden in dorpshuis ’t Grinthuus in ’t Loo.
Morelissenstraat 1, 8095 PX Het Loo. Aanvang 19.30.
We beginnen met de algemene ledenvergadering en na de pauze is er een presentatie verzorgd door Dhr. R. Lotterman.

Herdruk Uitverkochte boeken.

In het periodiek van april 2019 hebben we een oproep geplaatst om te inventariseren wie er geïnteresseerd is in een van de boeken die wij hebben uitgegeven, maar die zijn uitverkocht.
In de afgelopen periode hebben we uitgezocht hoeveel een herdruk zou gaan kosten.
Helaas blijkt dat boeken die zijn gedrukt voor 2006 niet eenvoudig te herdrukken zijn, omdat deze niet in digitale vorm zijn bewaard.
Hierdoor word een herdruk zo kostbaar dat de prijs per boek te hoog word, zeker gezien de hoeveelheid waar nog interesse voor is.
Dus hebben we een ander idee:
Als u geïnteresseerd bent in een van de uitverkochte boeken, blijf dit dan aan ons melden.
Maar als u een of meer van deze boeken heeft maar er om de een of andere reden van af wilt, geef dit dan ook aan ons door.
Dan gaan we samen kijken of we de betrokken partijen met elkaar in contact kunnen brengen.

U kunt de lijst met boeken hier terugvinden.

Mocht u een van deze boeken willen aanbieden danwel willen hebben, stuur dan een email naar info@ovdebroeklanden.nl, of laat hier een reactie achter.

Dialectenavond 12 Maart 2019

Op 12 Maart 2019 zal er weer een dialectenavond worden gehouden.
De aanvang is om 19.30 uur in de Schutstal van het Boerderijmuseum “De Bovenstreek”. De avond wordt verzorgd door de eigen leden. Opgeven kan via tel. 0525-633354 op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13:30 tot 16.30 uur of met ons mailadres: broeklanden@zonnet.nl

Algemene Ledenvergadering 2019

Deze ledenvergadering is op dinsdag 19 februari 2019, en zal gehouden worden in dorpshuis ‘t Noorderhuukien.
Groote Woldweg 118 8079 TG Noordeinde. Aanvang 19.30.
We beginnen met de algemene ledenvergadering en na de pauze is er een presentatie verzorgd door Dhr. B. van den Brink.