Archeologie

In de beginjaren van onze vereniging was er een enthousiaste werkgroep archeologie zeer actief. Er zijn meerdere opgravingen gedaan ter plaatse van verdwenen boerderijen en andere gebouwen. Ook is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de grafindeling op de begraafplaatsen in de gehele gemeente.

Over al deze zaken is schriftelijk verslag gedaan, veel is terug te vinden in oude periodieken. Deze periodieken zijn bij ons merendeels nog verkrijgbaar en zo niet dan kan er gekopieerd worden. Er zijn ook wel verslagen gemaakt die bij ons infocentrum in te zien zijn.

Ons infocentrum is geopend op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

 

Door strikte wetgeving mogen wij nu geen opgravingen meer doen en zijn er derhalve binnen onze vereniging vrijwel geen activiteiten meer op archeologisch gebied.

Bekijk hier onze laatste berichten rondom archeologie.