Boek over de Verering van de heilige Anna in Hattem

Op zaterdag 30 oktober 2021 verschijnt het boek Verering van de heilige Anna in Hattem. Geloof, geschiedenis en kunst in de Andreaskerk. Auteur is Teun Juk uit Hattem. Het is een unieke uitgave die veel mensen met interesse in de geschiedenis van Hattem zal aanspreken. Beeldend kunstenaar Dick. L. Baauw uit Hattem ontwierp de omslag voor het boek. Ook maakte hij een schilderkunstige verbeelding waarin het verleden met het heden wordt verbonden. Dit bijzondere werk wordt centraal opgenomen in het boek.

Het boek krijgt een omvang van bijna 100 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met ruim 80 documenten en (oude) foto’s. Het boek wordt gedrukt in een formaat van 22 x 22 cm en heeft een harde kaft. De tekst is prettig leesbaar en bovendien goed gedocumenteerd. Teun Juk: “Daarnaast ben ik blij met de hulp van Heemkunde Hattem bij het aanvragen van subsidies en de mogelijkheid een flyer op te laten nemen in hun periodiek”.

Beknopt overzicht van de inhoud
In dit boek vertelt Teun Juk het verhaal van de oudste geschiedenis van Andreaskerk, met het accent op de uitbreiding van de kerk in 1504. In dat jaar kwam het huidige hoogkoor met de Annakapel tot stand, waarbij de hertog van Gelre en plaatselijke adellijke families een rol van betekenis speelden. Het altaar in de kapel werd op naam gesteld van de heilige Anna. Zij is volgens het apocriefe evangelie van Jacobus de moeder van Maria, de moeder van Jezus. In de beeldende kunst wordt zij vaak afgebeeld tezamen met Maria en Jezus. Dit heet een Anna-te-Drieën. Het boek geeft daar prachtige voorbeelden van. De wijbisschop van Utrecht heeft de kerk met de Annakapel ingewijd.
Al in de 15de eeuw droeg het plaatselijke schuttersgilde haar naam. Een fraai medaillon uit die tijd bleef bewaard en is te bewonderen in het Voerman Stadsmuseum Hattem. De bouw van de kapel, de schenking van een vicarie en de aanwezigheid van een bijzonder reliek bracht in Hattem een ware Annadevotie te weeg. Het boek gaat dieper in op de stichter van de vicarie en de schenker van het reliek. Dit alles speelt zich af binnen het tijdsgewricht van de Gelderse oorlogen. Het wapen van de stichter en de grafsteen van de schenker zijn in de kerk te zien.
Vijfenzeventig jaar later maakte de Reformatie een abrupt einde aan de verering van de heilige Anna in Hattem. Beelden en altaren verdwenen uit de kerk. In 1645-1646 werd het kerkgebouw heringericht waarbij het accent kwam te liggen de Woordverkondiging vanaf de preekstoel. In de Annakapel werden banken geplaatst.
Bijzonder is dat in de Annakapel de schilderingen op de gewelven en muurschilderingen bewaard zijn gebleven. Tot op de dag van vandaag kunnen we daardoor de kerkheiligen Andreas en Catharina bewonderen. Verder zien we Christus afgebeeld als Man van Smarten. Aan de zuidwand zien we in vier taferelen het verhaal van Job. De auteur geeft uitleg bij deze bijzondere schilderingen.
De naam van Anna is tot op de dag van vandaag verbonden met de kapel. Teun Juk: “Een boeiend verhaal over (middeleeuws) geloof, geschiedenis en kunst”.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs
Tot en met 1 oktober 2021 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van € 10,95.
Nadien is de prijs € 15,00. Teun Juk: “Wanneer u nu intekent, bent u er zeker van een exemplaar tegen intekenprijs te ontvangen. Reserveren is voor mij belangrijk in verband met het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen”. Belangstellenden kunnen een briefje of mail sturen naar Teun Juk, de Dommel 11, 8051 TA Hattem, t.juk@solcon.nl. Zij krijgen dan de brochure van het boek met een bestelbon toegezonden. Ook is het boek rechtstreeks digitaal te bestellen op www.uitgavennoordgroningen.nl