Over ons

Op 16 oktober 1980 werd tijdens een bijeenkomst van geinteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Oldebroek de oudheidkundige vereniging De Broeklanden opgericht. Zo’n 60 mensen werden op dat moment lid, waarmee de grondslag werd gelegd voor de huidige oudheidkundige vereniging, voor de activiteiten van veel werkgroepen en vrijwillige medewerkers. Tevens werd hier de aanzet gegeven tot het inrichten van een oudheidkamer in het oude gemeentehuis aan de Zuiderzeestraatweg (het Olde Amtshuis).

In januari 1981 werd “Uth het Oulde-Bruck” het eerste periodiek uitgegeven.
Vanaf 1 januari 2007 is de naam van het periodiek veranderd in “Uut ’t Oldebroeck”
Vele jaren werd gebruik gemaakt van de ruimte in het oude gemeentehuis. Eind jaren negentig verhuisde de vereniging naar het Rakkersoord, wat fungeerde als tussenstation. In 1999 werd de nieuwe ruimte in de inmiddels opgerichte museumboerderij “De Bovenstreek” aan de Bovenstraatweg 10a te Oldebroek. Op de bovenverdieping vergadert het bestuur, komen de werkgroepen bijeen en vinden diverse andere activiteiten plaats.

 

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter:
A. Steert, Schiksweg 3, 8097 SE  Oosterwolde. Tel. (0525) 62 15 60,

Secretaris:
H. Kragt, Zomerdijk 84, 8079 TL  Noordeinde (Gld.). Tel. (0525) 62 13 07

2e secretaris:
J.W. van den Berg, Bovendwarsweg 7, 8084 JA  ’t Harde. Tel. (0525) 65 26 12

Penningmeester en ledenadministratie:
J.W. van den Berg, Bovendwarsweg 7, 8084 JA  ’t Harde. Tel. (0525) 65 26 12
Rabobank Oldebroek 37.02.69.896 Postbank 55.16.582

Overige bestuursleden:
N. van Enk-van Olst, De Steeg 2, 8091 CC  Wezep. Tel. (038) 376 30 30
A. Schuurman, Zilverschoon 98, 8081 SE  Elburg. Tel. (0525) 65 23 22
D. van der Velde-Rens, Voskuilerdijk 1, 8094 PT  Hattemerbroek.

Coördinator bestuur/redactie: